Menu

Velkommen til
Odd Fellow CampingOdd Fellow Camping er en forening for campister som også er medlem af en Odd Fellow loge.

Foreningens formål er: Gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at fremme det gode sammenhold blandt medlemmerne.

Som medlem kan optages enhver, der er medlem af Odd Fellow Ordenen, samt deres ægtefælle/samlever, som kan tilslutte sig foreningens formål.Seneste nyt
Generalforsamling 201702.02.17

Indbydelse til Generalforsamling
for
Odd Fellow Camping
Søndag den 5. marts 2017. Kl. 11.00
Logebygningen Havnegade 43. Esbjerg.


Velkomst ved br. formand Poul Kristensen

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent og referent.
2.  Bestyrelsens beretning v/ formanden
3.  Godkendelse af regnskab
4.  Forslag til kontingent år 2018
5.  Forslag til budget for år 2017
6.  Behandling af indkomne forslag.

7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 i lige år og 3 i ulige år)
           På valg er:
           Poul Kristensen ,Loge nr.89, De Tre Kædeled, Esbjerg ( modtager genvalg )
           Mads Sand, Loge nr.94, Hertug Hans, Haderslev           ( modtager genvalg)
           Henning Frank, loge nr. 89, De Tre Kædeled, Esbjerg    (modtager genvalg) 

8.  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år.
       På valg er:
       Inge Ejlskov Pedersen,loge nr.12, Prinsesse Marie, Esbjerg.(modtager genvalg)
       Preben Thomassen, loge nr. 89, De Tre Kædeled, Esbjerg   (modtager genvalg)

9.  Valg af 2 Revisorer og 1 revisorsuppleant for 2 år (2017- 2019)
 På valg er:
 Erik Kamstrup, Loge nr. 89, De Tre Kædeled, Esbjerg
 Kjeld O. Pedersen, Loge nr. 89, De Tre Kædeled, Esbjerg
 Revisorsuppleant:
 Henning Walther Petersen, loge nr.89, De Tre Kædeled, Esbjerg

10.   Eventuelt

 

   Forslag der ønskes behandlet, skal være indsendt skriftligt/ e. mail, til bestyrelsen,
  senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.
  Ved generalforsamlingen er Odd Fellow camping, vært ved et let traktement.
  Af hensyn til traktementet, bedes tilmelding meddelt pr. mail til:
  birgit@junker-fam.dk


  Kontingent for 2017 blev besluttet på generalforsamlingen 6. marts 2016 og er
  kr. 200,- pr. enhed der bedes indbetalt / overført til foreningens konto i Sydbank:
  Reg.: nr.:  7701 Konto nr.:   1521044

  Beløbet skal være foreningen i hænde senest den 20. februar 2017, eller betales ved
  generalforsamlingen.


På generalforsamlingen fastsættes kontingentet for år 2018.

.


På bestyrelsens vegne.


Br. Poul Kristensen       Str. Birgit Skøtt Junker
Formand                     Sekretær.
elipse@pc.dk               birgit@junker-fam.dk
Tlf. 24 82 00 68          Tlf. 75 14 05 12
  

 

Vis alle nyheder

Førstkommende møde:
Ingen data findes...Vis alle møder